అర్ధ చంద్రాసనం

అర్ధ అంటే సగం అని అర్థం. ఆసనం అంటే యోగాలో చేయు పరిక్రియ.ఈ ఆసనంలో శరీరం అర్ధచంద్రాకారం ఉంటుంది. అందువలన దీనిని అర్ధ చంద్రాసనం అంటారు. అర్ధచంద్రాసనం వలన శరీరం సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

ఆసనం వేయు పద్ధతి:
A)చదునైన నేలపై నిలబడాలి. మొదట పాదాలను దగ్గరకు చేర్చాలి. పాదాలు ఒకదానికొకటి ఆనుకుని ఉండేలా చూడాలి.

B)రెండు చేతులను నడుము పై ఉంచాలి.

C) చేతుల సహాయంతో శరీరంతోపాటు నడుము వంచాలి. ప్రస్తుతం అర్ధచంద్రాకారం ఏర్పడుతుంది. నడుము నుంచి తలవరకు వంచాలి.
తిరిగి ఆసనం వేసిన రీతిలోనే మెల్లగా మొదటి స్థానానికి రావాలి.ఉపయోగం:

ఈ ఆసనాన్ని వేయడం వలన శరీరానికి సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఉదరం, ఛాతీ భాగాలకు సంబంధించిన వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అర్ధ చంద్రాసనం వలన మీ నడుము నొప్పి తగ్గడం తో పాటు తొడలు , హిప్ కూడా తగ్గుతాయి.

జాగ్రత్తలు:

ఈ ఆసనాన్ని హెర్నియా ఉన్నవారూ , అధిక రక్తపోటు ఉన్న వారూ చెయ్యరాదు.

By Siva Kumar
Yoga Trainer
FB ID:

smartyogasivaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *