త్రికోణాసనం

ఈ ఆసన స్థితిలో శరీర భంగిమ మూడు కోణాలను కలిగి ఉంటుంది. అందుకే దీనిని త్రికోణాసనం అంటారు.

త్రికోణాసనం చేయు విధానం:

1)చక్కగా నిలబడి సమస్థితిలో ఉంటూ శ్వాస పీలుస్తూపీలుస్తుండాలి.

2)తమ కాళ్ళు పక్కన, చేతులు ప్రక్కకు- భూమికి సమాంతరంగా, అరచేతులు నేలవైపుకు చూపించాలి.

3)ఎడమ పాదం ఎడమవైపుకు తిప్పుతూ తమ దృష్టిని ఎడమచేతివైపు మోకాళ్ళను బిగించాలి. గాలి వదులుతూ ఎడమవైపుకు వంగి, ఎడమ అరచేతిని ఎడమ పాదానికి వెనుకగా నేలపై ఉంచాలి. ఈ స్థితిలో ఎడమచేయి, తమ ఛాతీ, కుడి చేయి ఒకే రేఖలో భూమికి సమాంతరంగా ఉంచాలి. నెమ్మదిగా మీ దృష్టిని కుడిచేతివైపు ప్రస్తుతమున్న స్థితిలోనే అరనిమిషంనుండి ఒక నిమిషంవరకు దీర్ఘశ్వాసక్రియతో ఉండాలి. తర్వాత యధాస్థితికి చేరుకోవాలి.

4)ఇదే రకంగా సమస్థితిలోకి వచ్చి కుడివైపు కూడా చేయాలి.ఉపయోగాలు:
త్రికోణాసనం వలన కాలికండరాలకు మంచి బలం చేకూరుతుంది. శరీరములోనున్న వికృతులు దూరమవుతాయి. రెండుకాళ్ళు సమాంతరంగా వికసిస్తాయి. దీంతో చీలమండలలో శక్తి పుంజుకుంటుంది. వెన్నునొప్పి దూరమవుతుంది. మెడ సునాయాసంగా తిరుగుతుంది.
నడుము దగ్గర ఉన్న కొవ్వు కరిగిపోవడంతో దేహం నాజూకుగా మారుతుంది. మోకాళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కాళ్లు, తుంటిభాగం శక్తిమంతం అవుతాయి. భుజాలు, మోచేతులు, మణికట్టు కండరాలు దృఢమవుతాయి. పాదాల నుంచి చేతివేళ్ల వరకు కండరాలు సాగుతాయి. చేతులు, కాళ్లు, భుజాలకు మంచి ఆకృతిని ఇస్తుంది. వెన్నెముకకు బలం చేకూరుస్తుంది.

జాగ్రత్తలు:

స్పాండిలోసిస్‌తో బాధపడుతున్న వాళ్లు చేయకూడదు.

By Siva Kumar
Yoga Trainer
FB ID:

smartyogasivaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *