మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ నీ ఎక్కువగ వాడుతున్నారా ?

మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ నీ ఎక్కువగ వాడుతున్నారా ఐతే ఈ క్రింద ఉన్న సలహాలు పాటించండి
మొబైల్ ఫోన్ డిస్ప్లే నించి వచ్చే బ్లూ లైట్ వాళ్ళ మీ కళ్ళు దెబ్బతింటాయి దానికి తోడు మెదడుకు పగలు సమయం అనే సంకేతాన్ని పంపిస్తుంది ఈ బ్లూ లైట్. దీని వాళ్ళ మనం నిద్ర పోవటం లేట్ అవ్వడం లేక పోతే నిద్ర రాక పోవటం జరుగుతుంది.
ఒక్క మొబైల్ ఫోన్ వల్లే కాదు కంప్యూటర్ మరియు టీవీ వాళ్ళ కూడా ఇదే సమస్య అందు వల్ల మనం నిద్ర కు దూరం అవటం జరుగుతుంది.మొబైల్ ఫోన్ లో నైట్ మోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని వాడటం వాళ్ళ కొద్దీగ ఈ సమస్య నించి బయట పదవొచ్చు అదే విధంగా బ్లూ ఫిల్టర్ అనే అప్స్ మీకు గూగుల్ స్టోర్ లో దొరుకుతాయి వాటి వాళ్ళ కూడా మీరు ఈ సమస్య నించి బయటపడవొచ్చు .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *