శశాంకాసనం

దృష్టి లోపం రాకుండా చేసే శశాంకాసనం:

భారతదేశంలో దాదాపు 6 కోట్ల మంది దృష్టిలోపంతో బాధపడుతున్నారు. ఇది అటు ప్రభుత్వానికి, ఇటు ప్రజలకుకూడా చాలెంజ్‌గా మారింది. దృష్టి లోపంతో భాధపడేవారు శశాంకాసనం చేస్తే ఆరోగ్యంగానే కాకుండా మానసికంగా కూడా దృఢంగా ఉంటారు. శశాంకాసనం ప్రారంభించిన రెండు-మూడు రోజులలోనే నూతనోత్తేజం పుట్టుకొస్తుంది. శరీరంలోని అన్ని భాగాలుకూడా శశాంకాసనం వలన సక్రమంగా పని చేస్తాయి.శశాంకాసనం:

శశాంకాము అనగా కుందేలు అని అర్థం. ఈ ఆసనము కుందేలు ఆకారాన్ని పోలివుండుటచే శశాంకాసనం అని పేరు. శశాంకుడు అనగా చంద్రుడు అని కూడా అర్ధం. ఈ ఆసనం వేయడం వలన ముఖము ప్రశాంతంగా చంద్రబింబము వలె తయారగును. అందువలన దీనిని శశాంకాసనం అంటారు.

శశాంకాసనం చేయు విధానం :

A) కాళ్లను ముందుకు చాపి దండాసన పద్ధతిలో కూర్చోవాలి.

B) మోకాళ్ల వద్ద కాళ్లను వంచి ఆరు అంగుళాల దూరంలో వాటిని ఉంచండి. కాలివేళ్లు, మడమల ఆధారంగా కూర్చొనండి. నడుము కింది భాగంలో వీలైనంత వెడల్పుగా ఉంచండి. అరచేతులను సంబంధిత మోకాళ్ల మీద ఆనించాలి. ఈ విధంగా వజ్రాసనంలో కూర్చోవాలి.

C) శ్వాసను తీసుకుంటూ రెండు చేతులను పైకి, తీసుకువెళ్ళాలి.

D)శ్వాసను వదలివేస్తూ ముందుకు రావాలి.
చేతులను నేలకు ఆనించాలి. శిరస్సును నేలకు ఆనిస్తూ, ముక్కును మోకాళ్ళ మధ్యకు తీసుకురావాలి. ఇదియే శశాంకాసనం.
శ్వాసను తీసుకుంటూ పూర్వపు స్ధితికి రావాలి.ఉపయోగం:

పొట్ట తగ్గుతుంది, జీర్ణక్రియ సక్రమమగును, ప్రేవులు, వెన్నెముక బలోపేతమగును, థైరాయిడ్ సమస్య తొలగును. కటి భాగంలో అదనపు కొవ్వు మాయం, ఎడ్రినల్ గ్రంధి బాగా పనిచేసి మానసిక ఉద్రేకాలు తొలగి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండును. ఈ ఆసనం వేయడం వలన ముఖము ప్రశాంతంగా చంద్రబింబము వలె తయారగును.

జాగ్రత్తలు:
మెాకాలు నొప్పి ఉన్నవారు చేయరాదు. మడిమలు ఎక్కువ నొప్పి వచ్చేంత వరకు ఆస‌నంలో ఉండరాదు.

By Siva Kumar
Yoga Trainer
FB ID:

smartyogasivaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *