Yoga

By Siva Kumar
Yoga Trainer
FB ID:

smartyogasiva

యోగ-అంటే-ఏమిటి

గోముఖాసనం

ఉష్ట్రాసనం-ఆస్త్మాన్ని తరిమికొట్టే ఆసనం

మత్స్యాసనం

త్రాటకము

ఉత్తాన-పాదాసనం-నౌకాసనం

భ్రామరి-ప్రాణాయామముశీర్షాసనం

త్రికోణాసనం

శశాంకాసనం

భుజంగాసనం

పాద-హస్తాసనం

అర్ధ-చంద్రాసనం

ధ్యానం

సూర్య-నమస్కారం

శలభాసనం
పద్మాసనం

కపాలభాతి

ధనురాసనము

సుప్తవజ్రాసనం

సేతు బంధాసనం

చక్రాసనము
వజ్రాసనం

వక్రాసనం,అర్థమత్స్యేంద్రాసనము

తాడాసనం-శరీరాకృతిని మెరుగుపరుచుకునే యోగ

కటి చక్రాసనం-వెన్నెముక సమస్యలకు ఉపశమనంపవనముక్తాసనం-ఉదరకోశ సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు

గ్రీవ సంచలన ఆసనాలు